wtorek, 3 marca 2015

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej zaprasza wszystkie dzieci i młodzież wraz z opiekunami ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych do udziału w lekcjach europejskich, które organizowane są w naszej siedzibie lub mogą zostać przeprowadzone na terenie placówki oświatowej po wcześniejszym uzgodnieniu spotkania z konsultantem RCIE.
Proponujemy zajęcia w formie wykładów z uwzględnieniem prezentacji multimedialnych i konkursu dla publiczności.

Tematyka lekcji w formie wykładów z uwzględnieniem prezentacji multimedialnych:
 1.     "Dialog międzykulturowy jako jedna z wartości podstawowych Unii Europejskiej"
 2.     "Dziedzictwo kulturowe krajów członkowskich Unii Europejskiej"
 3.     "Rynek pracy UE. Możliwości zatrudnienia, europejskie zawody przyszłości."
 4.     "Poprawne konstruowanie europejskiego CV"
 5.     "Instytucje Unii Europejskiej"
 6.     "Parlament Europejski - historia, funkcje, skład"
 7.     "Ja jako młody Europejczyk - co może nam dać Unia Europejska, a co sami do niej wnosimy?"
 8.     "Kultura europejska"
 9.     "Przygotowanie młodzieży do pracy w UE"
 10.     "Za i przeciw euro w Polsce - zalety i wady wspólnej waluty"
 11.     Jak studiować w UE
 12.     Przygotowania Polski do przewodnictwa w UE w 2011
 13.     Energia i zmiany klimatyczne w UE
 14.     Bezpieczeństwo energetyczne UE
 15.     Prawa człowieka oraz podstawowe wartości w UE
 16.     Partnerstwo wschodnie w UE
 17.     Odpowiedź Europy na kryzys finansowy i spowolnienie gospodarcze
Możliwe jest przygotowanie prelekcji zgodnie z zapotrzebowaniem grupy po wcześniejszym uzgodnieniu z konsultantem RCIE.

Poziom merytoryczny lekcji dostosowujemy do wieku i poziomu wiedzy uczniów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz