Czy brygadzista jest jednocześnie kierownikiem zespołu?

zespou-gamma-zaplecza-621.jpg

Brygadzista to typ zakładu produkcyjnego, od którego zależy praca pojedynczego zespołu pracowników wykonawczych. Szkolenia dla brygadzistów nastawione są przede wszystkim na praktyczne rozwijanie kompetencji miękkich, takich jak komunikatywność czy zdolności przywódcze. Dobre szkolenie dla mistrzów będzie także pokazywało techniki motywacji pracowników czy rozwijało umiejętności z zakresu rozwiązywania problemów.

Brygadzista – kierownik pierwszego stopnia

Czy brygadzista jest jednocześnie kierownikiem zespołu? Z pewnością ma on zarządzać grupą pracowników wykonawczych, którzy w przedsiębiorstwie cieszą się obsługą taśm produkcyjnych. Jest toż osoba, która kontroluje ich pracę, ale również motywuje i zarządza całym procesem produkcyjnym na podstawowym szczeblu.

W pewnych przypadkach jednak jego obowiązki mogą być znacznie bardziej rozległe: niektórzy brygadziści cieszą się również układaniem grafików pracowniczych, wdrażaniem i szkoleniem nowych pracowników, a nawet są w procesie projektowania poszczególnych produktów, które następnie będą produkowane w zakładzie – w szczególności dotyczy to jednak niewielkich zakładów produkcyjnych.


Zobacz również: https://www.sic-szkolenia.pl/


Jak zostać brygadzistą?

Brygadzista wybierany jest zwykle poprzez awans pionowy: wybierany jest to z grona pracowników wykonawczych. Dzięki temu taka osoba jest dużą informację o linii produkcyjnej, zasadach działających w zakładzie oraz charakterystyce środowiska wewnętrznego firmy.

Osoba ta musi jednak posiadać szereg cech personalnych – musi być charyzmatyczna i mieć cechy przywódcze, jak i również wzbudzać zaufanie i sympatię wśród pozostałych pracowników. Warto również posiadać w swoim CV różne kursy i szkolenia.

Szkolenie Agile z pewnością będzie ważnym atutem w trakcie rekrutacji na wyższe stanowisko. Jeśli chodzi o Scrum szkolenia kierowane są zwykle bardziej doświadczonym kierownikom i menedżerom, jednak z pewnością warto znać podstawy tzw. zwinnego zarządzania.

Atutem dla przyszłych brygadzistów będą także regularne warsztaty i kursy z zakresu rozwoju kompetencji miękkich: twórczego rozwiązywania problemów i konfliktów, zarządzania zasobami ludzkimi oraz komunikacji i negocjacji.

Dodaj komentarz